Default Header Image

Scurt istoric

Pe parcursul a 26 de ani (1946-1972), fondatorul şi conducătorul Catedrei a fost profesorul universitar Nicolae Starostenko, care a pus şi temelia unei şcoli de medicină internă în Moldova. Nicolae Starostenko a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, fiind autorul a 117 lucrări publicate, inclusiv 7 monografii. Sub conducerea acestui savant ilustru au fost susţinute 28 de teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat în medicină.

În anii ’50-’60, Catedra a fost completată cu personal didactic din rândul absolvenţilor Almei Mater, care mai târziu au devenit conferenţiari universitari (A. Diordiţa, V. Socol, R. Coşciug, A. Botnari, A. Secrieru, Inna Kulakova, F. Ambros), profesori universitari (A. Izvoreanu).

În perioada 1972-1987, conducerea Catedrei este preluată de conferenţiarul universitar, dr. A. Botnari.

Din 1987 până în 1993, şef al catedrei a fost conferenţiarul universitar, dr. F. Ambros. În acestă perioadă au fost create o sală de studii computerizată, un program computerizat şi o bază de teste pentru evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor studenţilor.

Între anii 1993 şi 2000, Catedra a fost dirijată de profesorul universitar, dr. hab. şt.med., A. Danilov, autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice ce ţin, preponderent, de patologia cardiovasculară.

Din septembrie 2000 până în prezent, Catedra este condusă de profesorul universitar, dr. hab.şt. med., S. Matcovschi, sub a cărui îndrumare au fost susţinute 8 teze de doctor și 2 teze de doctor habilitat în științe medicale. După crearea Departamentului Medicină internă, în anul 2010, prof. S. Matcovschi a fost numit şef de departament şi şef de disciplină.