Default Header Image

Scurt istoric

Fondator şi conducător al catedrei pe parcursul a 26 de ani (1946-1972) a fost profesorul universitar Nicolae Starostenko, care a fost şi fondatorul unei şcoli a interniştilor din Moldova. Prof. N.T. Starostenko a avut o largă sferă de activitate ştiinţifică, fiind autorul a 117 lucrări publicate, inclusiv 7 monografii. Sub conducerea acestui savant ilustru au fost susţinute 28 de teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat în medicină.

În anii ’50-’60, catedra a fost completată cu personal didactic din rândul absolvenţilor Almei Mater, care mai târziu au devenit conferenţiari universitari (A. Diordiţa, V. Socol, R. Coşciug, A. Botnari, A. Secrieru, Inna Kulakova, F. Ambros), iar A. Izvoreanu – profesor universitar.

În perioada 1972-1987 catedra a fost condusă de conferenţiarul universitar, dr. A. Botnari.

Din 1987 până în 1993 şef al catedrei a fost conferenţiarul universitar, dr. F. Ambros. Această perioadă s-a caracterizat prin înzestrarea unei săli computerizate de studii, crearea unui program computerizat şi a bazei de teste pentru evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor studenţilor.

Între anii 1993 şi 2000 catedra a fost dirijată de profesorul universitar, dr. hab. A. Danilov, autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice ce ţin, preponderent, de patologia cardiovasculară.

Din septembrie 2000 până în prezent catedra este condusă de profesorul universitar, dr. hab. S. Matcovschi, sub conducerea căruia au fost susţinute 8 teze de doctor și 2 teze de doctor habilitat în științe medicale. După crearea departamentului Medicină internă, în anul 2010, prof. S. Matcovschi a fost numit şef de departament şi şef de disciplină.