Default Header Image

Publicaţii

Monografii:

Caproș N. Coronary artery disease. Environmental and genetic factors.Chişinău, 2012, 240p.

Tcaciuc E. Modificările hemodinamice în ciroza hepatică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016, 264 p.

Cărţi:

Draguța N. Sindromul articular. Fiziopatologie, diagnostic, tratament. Chişinău, 2001, 136 p.

Draguța N. Febra de origine nedeterminată. Chişinău, 2004, 152 p.

Ambros, F., Matcovschi S., Caproș N., Dumitraș T. Clinical examination and a case history taking. Pocket guide. Chişinău: Medicina, 2005, 73 p.

Gonciar V., Scutari C., Matcovschi S. Farmaco- şi fitoterapia bolilor sistemului respirator. Chişinău: Medicina, 2006, 120 p.

Tcaciuc E. Capitolul V. Medicaţia de bază în afecţiunile digestive. Capitolul X. Ciroza hepatică. În V. Botnaru. Compendiu de gastroenterologie, Chişinău, 2006.

Ambros, F., Matcovschi S. Examenul clinic și argumentarea diagnosticului: Ghid pentru studenți și rezidenți. Chișinău: CEP Medicina, 2013. – 144 p.

Lucrări metodico-didactice:

Matcovschi S., Ţerna E. Explorările funcţionale ale sistemului respirator. Chişinău, 2003, 30 p.

Matcovschi S., Botezatu A., Dumitraș T., Nikolenko I. Noţiuni de reabilitare pulmonară. Chişinău, 2011, 49 p.

Blaja-Lisnic N., Matcovschi S., Negara A. Pneumoniile comunitare la vârstnici. Indicații metodice. Chișinău, 2011, 42 p.

Matcovschi S., Ţerna E. Pneumoconiozele (Silicoza și azbestoza). Chişinău, 2013. 29 p.

Ţerna E., Matcovschi S. Bronhopneumopatia obstructivă cronică. Chişinău, 2013. 34 p.

Matcovschi S., Talmaci C. Intoxicaţia cu plumb (Saturnismul) şi derivaţii lui. Chişinău, 2013. 37 p.

Talmaci C., Matcovschi S. Afectarea pulmonară în diabetul zaharat. Chişinău, 2013. 48 p.

Dumitraș T., Matcovschi S., Cotov T. Tusea cronică. Elaborare metodică. Chișinău: S.n., 2015 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 55 p.

Dumitraș T., Guțu-Bahov C., Matcovschi S., Dumitraș Gh., Cotelnic A. Procalcitonina: Elaborare metodică. Tipografia USMF, Chișinău, 2017. – 85 p.

Matcovschi S. O filă pierdută din preistoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (Institutul de Medicină din Kislovodsk). Chișinău, 2017, – 43 p.

Articole şi teze:

Caproş Natalia, Matcovschi S., Dumitraş Tatiana, Şveţ Svetlana, Lupan M., Companici Ana, Ceavdari Diana. Frecvenţa fibrilaţiei atriale la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare. În: Archives of the Balkan Medical Union, 2016, Vol. 51, nr. 1, Suppl. 1, p. 106-108. Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts, SCOPUS.

Matcovschi S., Dumitraş Tatiana, Caproş Natalia, Guțu-Bahov Cornelia, Cotov Tatiana, Surugiu Olga. Pneumoniile comunitare: impactul asupra sistemului cardiovascular. În: Archives of the Balkan Medical Union, 2016, Vol. 51, nr. 1, Suppl. 1, p. 176-180. Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts, SCOPUS.

Vlasov Lilia. Early detection of renal impairment in liver cirrhosis – practical aspects. În: Archives of the Balkan Medical Union, 2016, vol. 51, nr. 1, supl. 1, p. 109-111. ISSN 0041-6940. Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts, SCOPUS.

Martîniuc C., Matcovschi S., Pisarenco S. Actualități în diagnosticul hipertensiunii pulmonare la pacienții cu bronhopneumopatii obstructive cronice. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 26-32.

Matcovschi S., Dumitraș T., Țerna E., Draguța N., Găleanu C., Hapun D., Popescu A. Antibioticorezistența în infecțiile respiratorii: noi alternative de combatere. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 32-35. ISSN 1729-8687.

Țerna E., Matcovschi S., Vlasov L., Dumitraș T., Tcaciuc A. Semnificații clinice ale terapiei anticolinergice la pacienții cu bronhopneumopatie cronică obstructică. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 56-58. ISSN 1729-8687.

Vlasov L., Matcovschi S., Tcaciuc E., Țerna E. Disfuncția hepatică și cea renală: interacțiuni patofiziologice și clinice. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 89-92.

Țernă Eudochia, Matcovschi S., Tcaciuc E., Caproș Natalia. Dereglările hemodinamicii pulmonare în bronhopneumopatia cronică obstructivă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 2016, nr. 1 (50), p. 88-91.

Caproş N., Matcovschi S., Dumitraş T., Țernă E., Şveţ S., Lupan M., Companici A., Ceavdari D. Intercorelaţii între severitatea bronhopneumopatiei obstructive cronice și fi brilaţia atrială. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 2016, nr. 1 (50), p. 95-98. ISSN 1857-0011.

Dumitraș T., Guțu-Bahov C., Matcovschi S., Țerna E., Dumitraș G. Aspecte clinice și histopatologice ale sindromului de detresă respiratorie acută în cadrul infecţiei cu virusul gripal a (H1N1). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 2016, nr. 1 (50), p. 99-101.

Vlasov L. Insuficiența renală acută la vârstnici – cauze provocatoare și aspecte clinice. În: Sănătate publică, economie și management în medicină. nr. 2(66),  p. 117-120.Chișinău 2016.ISSN 1729-8687.

Matcovschi S., Dumitraș T., Cesac I., Ursu A., Covalschi M., Ciobanu D. Preparatele antibacteriene noi în tratamentul pneumoniilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 2016, nr. 1 (50), p. 342-345.

Fetco D., Matcovschi S., Șorici G., Lupașcu-Volentir F., Coșciug E., Negară A. Comorbiditățile și influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 2017, nr. 2 (54), p. 97-102.