contacts

Disciplina de sinteze clinice

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sfânta Treime”,
str. A. Russo, 11,
mun. Chişinău, MD-2068,
Republica Moldova

Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, Clinica medicală nr. 1