contacts

Disciplina de sinteze clinice

str. A. Russo, 11,
mun. Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova

Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, Clinica medicală nr. 1