Default Header Image

Cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică ţine predominant de diverse probleme actuale din domeniul afecţiunilor organelor interne.

Date despre susţinerea tezelor

Teze susținute:

Nikolenko Ion. Tuberculoza pulmonară în practica internistului: erori de diagnostic. Teză de doctor în științe medicale. 2007. 14.00.26 – Ftiziopneumologie. Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: Ustian Aurelia, doctor, conferenţiar universitar.

Dumitraş Tatiana Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de tratament antibacterian în pneumoniile comunitare. Teză de doctor în științe medicale. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: P. Galețchi, doctor, profesor universitar.

Talmaci Cornelia. Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat. Teză de doctor în științe medicale. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: Anestiadi Zinaida, doctor habilitat, profesor universitar.

Ţernă Eudochia. Tratamentul bronhopneumopatiei cornice obstructive cu bronhodilatatoare. Boli interne (pulmonologie). Teză de doctor în științe medicale. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Blaja-Lisnic Natalia. Pneumoniile comunitare la vârstnici: particularităţi etiologice, clinice, paraclinice şi de evoluţie a bolii. Teză de doctor în științe medicale. 2009. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Vlasov Lilia. Particularități clinico-funcționale și hemodinamice ale rinichilor în ciroza hepatică. Teză de doctor în științe medicale. 2012. 14.00.05 – Boli interne (hepatologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

David Aliona. Calitatea vieţii a pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei cronice obstructive. Teză de doctor în științe medicale. 2013. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Caproș Natalia. Considerații genetice în cardiopatia ischemică. Teză de doctor habilitat în științe medicale. 2013. 14.00.06 – Cardiologie și reumatologie (cardiologie). Consultanți ştiinţifici: V. Istrati, doctor habilitat, profesor universitar, N. Barbacar, doctor habilitat, profesor cercetător.

Tcaciuc Angela. Aspecte de tratament al bronșitei cronice obstructive cu mucolitice și expectorante. Teză de doctor în științe medicale. 2014. 321.01 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Tcaciuc Eugen. Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică și renală la pacienții cu ciroză hepatică. Teză de doctor habilitat în științe medicale. 2017. 321.01 – Boli interne (hepatologie). Consultant ştiinţific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Martîniuc Constantin. Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatia obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtă. Teză de doctor habilitat în științe medicale. 2017. 321.07 – Ftiziopneumologie. Consultanți ştiinţifici: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar; L. Grib, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar.

Teze în lucru (teme aprobate):

Medveţchi-Munteanu Diana. Ventilaţia şi hemodinamica pulmonară la pacienţii cu ciroză hepatică. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Corlăteanu Olga. Hemodinamica pulmonară la pacienţii cu ciroză hepatică. 14.00.05 – Boli interne (hepatologie). Conducător științific: E. Tcaciuc, doctor, conferențiar universitar.

Popa Ana. Comorbidități cardiovasculare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică. 321.01. Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: Natalia Caproș, doctor habilitat, profesor universitar.