Департамент Терапии. Предмет: Клинический синтез

 
 

Публикации

Монографии:

 1. Caproș Natalia. Coronary artery disease. Environmental and genetic factors. Chișinău 2012, 240p.

Книги:

 1.  Ambros F., Matcovschi S., Caproş Natalia, Dumitraş Tatiana. Clinical examination and a case history taking. Pocket guide. CEP “Medicina”, Chişinău, 2005, 73 p.
 2. Draguța Neli. Sindromularticular. Fiziopatologie, diagnostic, tratament. Chișinău, 2001, 136 p.
 3. Draguța Neli. Febra de origine nedeterminată. Chișinău, 2004, 152 p.
 4. Goncear V., Scutari Corina, Matcovschi S. Farmaco- şi fitoterapia bolilor sistemului respirator. Chişinău, CEP Medicina, 2006. – 120 p.
 5. Tcaciuc Eugen. Capitolul V. Medicaţia de bază în afecţiunile digestive. Capitolul X. Ciroza hepatică. În V. Botnaru. Compendiu de gastroenterologie, Chişinău, 2006.

Методические разработки:

 1. Blaja-Lisnic Natalia, Matcovschi S., Negară A. Pneumoniile comunitare la vârstnici. Indicații metodice, Chișinău, 2011, 42 p.
 2. Deseatnicova Elena, Groppa Liliana, Matcovschi S., Chiaburu Lealea. Tratamentul gutei. Indicaţii metodice.  Chișinău, 2006, 40 p.
 3. Matcovschi S. Clasificările clinice ale bolilor sistemului respirator şi principii de formulare a diagnosticului. Chişinău, 2003, 19 p.
 4. Matcovschi S., Ţerna E. Explorările funcţionale ale sistemului respirator. Chişinău, 2003, 30 p.
 5. Matcovschi S., Botezatu Adriana, Dumitras Tatiana, Nikolenko I. Noţiuni de reabilitare pulmonară. Chişinău, 2011, 49 p.
 6. Nicolenco I., Dumitraș Tatiana. Pulmonary function testing and chest imaging (illustrated giude). Chişinău, 2011, 51 p.

Статьи и тезисы:

 1.  Matcovschi S., Nikolenko I., Dumitraş Tatiana, Ţernă Eudochia. Problema corijării dereglărilor hemodinamicii pulmonare în bronhopneumopatia obstructivă cronică (Revista literaturii). Arta Medica, 2009, nr. 5 (38), p. 31-37.
 2. Caproş Natalia. Anticoagulation with low-molecular weight heparin in patients with nonvalvular atrial fibrilation. Arshives  of the Balcan Medical Union. The Official Journal of the Balcan Medical. The XXX-thBalcan Medical Week .The first Congress of Emergency Medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies” Vol 1.September, 2008, p. 2007-2008.
 3. Dumitraş T., Matcovschi S. Risk  factors for adverse outcome of community-acquired pneumonia in patients of able-bodied age. Archives of the Balcan Medical Union. The Official Journal of the Balcan Medical. The XXX-thBalcan Medical Week .The first Congress of Emergency Medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies”. Vol 2, September, 2008, p. 58.
 4. Dumitraş T., Matcovschi S., Nikolenko I., Lupan M., Draguţa N., Caproş N., Ţerna E. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in a Chisinau Municipal Hospital. European Respiratory Journal  (Abstr. 20 ann.congress, Barselona, Spain 18-22 septembr..),  2010, Vol. 36, supl. 54, p. 540 s.
 5. Dumitraş T., Guţu-Bahov C., Matcovschi S., şi col. ARDS in patients with 2009 H1N1 influenza: preliminary data. European Respiratory Journal  (Abstr. 20 ann.congress, Barselona, Spain 18-22 septembr..),  2010, Vol. 36, supl. 54, p.771s.