Department of Internal medicine, Clinical synthesis

 
 

Publications

Monographs:

CAPROŞ, N. Coronary artery disease. Environmental and genetic factors.Chişinău, 2012, 240p.

Textbooks:

AMBROS, F., MATCOVSCHI S., CAPROŞ, N., DUMITRAŞ, T. Clinical examination and a case history taking. Pocket guide. Chişinău: Medicina, 2005, 73 p.
DRAGUŢA, N. Sindromularticular. Fiziopatologie, diagnostic, tratament. Chişinău, 2001, 136 p.
DRAGUŢA, Neli. Febra de origine nedeterminată. Chişinău, 2004, 152 p.
GONCEAR, V., SCUTARI, C., MATCOVSCHI, S. Farmaco şi fitoterapia bolilor sistemului respirator. Chişinău: Medicina, 2006, 120 p.
TCACIUC, E. Capitolul V. Medicaţia de bază în afecţiunile digestive. Capitolul X. Cirozahepatică.În V. Botnaru. Compendiu de gastroenterologie, Chişinău, 2006.

Methodical  and didactic materials: 

BLAJA-LISNIC, N., MATCOVSCHI, S., NEGARĂ, A. Pneumoniile comunitare la vârstnici. Indicaţii metodice, Chişinău, 2011, 42 p.
DESEATNICOVA, E, GROPPA,L, ş.a. Tratamentul gutei. Indicaţii metodice. Chişinău, 2006, 40 p.
MATCOVSCHI, S. Clasificările clinice ale bolilor sistemului respirator şi principii de formulare a diagnosticului. Chişinău, 2003, 19 p.
MATCOVSCHI, S., ŢERNA, E. Explorările funcţionale ale sistemului respirator. Chişinău, 2003, 30 p.
MATCOVSCHI, S., BOTEZATU, A., DUMITRAS, T., NIKOLENKO, I. Noţiuni de reabilitare pulmonară. Chişinău, 2011, 49 p.
NICOLENCO, I., DUMITRAŞ, T. Pulmonary function testing and chest imaging: illustrated giude. Chişinău, 2011, 51 p.

Articles and theses: 

MATCOVSCHI, S., NIKOLENKO I., DUMITRAŞ, T., ŢERNĂ, E. Problema corijării dereglărilor hemodinamicii pulmonare în bronhopneumopatia obstructivă cronică.Arta Medica. 2009, 5 (38), p. 31-37.
CAPROŞ, N. Anticoagulation with low-molecular weight heparin in patients with nonvalvular atrial fibrilation. În: Arshives of the Balcan Medical Union. The Official Journal of the Balcan Medical.The XXX-thBalcan Medical Week .The first Congress of Emergency Medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies”. 2008, 1, p. 2007-2008.
DUMITRAŞ, T. and MATCOVSCHI S. Risk factors for adverse outcome of community-acquired pneumonia in patients of able-bodied age. Archives of the Balcan Medical Union.The Official Journal of the Balcan Medical.The XXX-thBalcan Medical Week. The first Congress of Emergency Medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies”.2008, 2, p. 58.
DUMITRAŞ, T. et al. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in a Chisinau Municipal Hospital. European Respiratory Journal. 2010, 36 (54), p. 540.
DUMITRAŞ, T., GUŢU-BAHOV, C., MATCOVSCHI, S., şi col. ARDS in patients with 2009 H1N1 influenza: preliminary data. European Respiratory Journal. 2010, 36, (54), p.771