Departamentul Medicină Internă: Disciplina Sinteze clinice

 
 

Cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică ţine predominant de diverse probleme actuale din domeniul afecţiunilor organelor interne, axate predominant pe sistemul respirator, cardiovascular şi digestiv.

Date despre susţinerea tezelor

Teze susținute:

Nikolenko Ion. Tuberculoza pulmonară în practica internistului: erori de diagnostic. Teză de doctor în medicină. 2007. 14.00.26 – Ftiziopneumologie. Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: Ustian Aurelia, doctor, conferenţiar universitar.

Dumitraş Tatiana Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de tratament antibacterian în pneumoniile comunitare. Teză de doctor în medicină. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: P. Galețchi, doctor, profesor universitar.

Talmaci Cornelia. Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat. Teză de doctor în medicină. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar. Consultant ştiinţific: Anestiadi Zinaida, doctor habilitat, profesor universitar.

Ţernă Eudochia. Tratamentul bronhopneumopatiei cornice obstructive cu bronhodilatatoare. .Boli interne (pulmonologie). Teză de doctor în medicină. 2008. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Blaja-Lisnic Natalia. Pneumoniile comunitare la vârstnici: particularităţi etiologice, clinice, paraclinice şi de evoluţie a bolii. Teză de doctor în medicină. 2009. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Vlasov Lilia. Particularități clinico-funcționale și hemodinamice ale rinichilor în ciroza hepatică. Teză de doctor în medicină. 2012. 14.00.05 – Boli interne (hepatologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Natalia Caproș. Considerații genetice în cardiopatia ischemică. Teză de doctor habilitat în medicină. 2013. 14.00.06 – Cardiologie și reumatologie (cardiologie). Consultanți ştiinţifici: V. Istrati, doctor habilitat, profesor universitar, N. Barbacar, doctor habilitat, profesor cercetător.

Teze în lucru (teme aprobate):

 David Aliona. Calitatea vieţii a pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei cronice obstructive. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Medveţchi-Munteanu Diana. Ventilaţia şi hemodinamica pulmonară la pacienţii cu ciroză hepatică. 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie). Conducător științific: S. Matcovschi, doctor habilitat, profesor universitar.

Ciobanu Olga. Hemodinamica pulmonară la pacienţii cu ciroză hepatică. 14.00.05 – Boli interne (hepatologie). Conducător științific: E. Tcaciuc, doctor, conferențiar universitar.